Tietoa KIRA-digi-hankkeesta


KIRA-digi-hanke

Vihreän infran auditointi -hankekokonaisuudelle on myönnetty rahoitusta kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaation KIRA-digi-hankkeelta. Vihreän infran auditointi toteuttaa näin osaltaan hallituksen julkisten palveluiden digitalisoimisen kärkihanketta, jonka tavoitteena on muun muassa luoda uusia innovaatioita ja liiketoimintaa.

KIRA-digin visiona on muodostaa avoin ja yhteensopiva rakennetun ympäristön tiedonhallinnan ekosysteemi. KIRA-digi avaa rakentamisen ja kaavoituksen julkisen tiedon kaikkien helposti käytettäväksi. Se kehittää sujuvasti yhteen toimivia järjestelmiä ja yhtenäisiä toimintatapoja. Hanke rahoittaa kokeiluja, jotka testaavat uudenlaisia, koko kiinteistö- ja rakennusalan arvoverkkoa hyödyttäviä digitaalisia ratkaisuja ja toimintatapoja.

Tutustu KIRA-digin internet-sivuihin.

\\

“Tavoitteena on avata rakentamisen ja kaavoituksen julkinen tieto kaikkien helposti käytettäväksi, kehittää sujuvasti yhteen toimivia järjestelmiä ja yhtenäisiä toimintatapoja sekä käynnistää joukko kokeiluhankkeita luomaan uusia innovaatioita ja liiketoimintaa.”

KIRA-digi-hankkeen visio

\\

Hankkeen tulosten hyödynnettävyys tulevaisuudessa

Vihreän infran auditointi -hankkeessa pohdittiin myös, miten tai millaisten työvaiheiden ja työpanoksen kautta vihreän infrastruktuurin auditointia ja luotuja elementtejä tulisi jatkossa hyödyntää osana kaupunkisuunnittelua tai asukasvuorovaikutusta.

Mahdollisuuksia ovat esimerkiksi työkalu kaupunkisuunnitteluun tai selaimella julkaistu, pelillistetty alusta, jossa eri sidosryhmät kuten asukkaat tai päätöksentekijät voivat käydä testaamassa erilaisten vihreän infrastruktuurin elementtien vaikutusta alueen palvelupotentiaaliin.

Ekosysteemipalvelutietoa on mahdollista liittää kaupunkimalliin, jossa voidaan hyödyntää myös paikkatietoa. Auditointimenetelmää voidaan kehittää niin, että hankkeessa tuotettava dokumentaatio luo pohjan CityGML-laajennukselle. CityGML on kaupunkimallien pohjalla yleisesti käytetty standardi.