Lisätietoja ja lähteitä


Auditoinnin pohjalla käytettyjä tutkimuslähteitä

Collins S, Kuoppamäki K, Kotze DJ, Lü, X (2017) Thermal behavious of green roofs under Nordic winter conditions. Building and Environment 122: 206-214.

Forest Research (2010). Benefits of green infrastructure. Report by Forest Research. Forest Research, Farnham.

Francini G, Hui N, Jumpponen A, Kotze DJ, Romantschuk M, Allen, JA, Setälä H (2018) Soil biota in boreal urban greenspace: Responses to plant type and age. Soil Biology and Biochemistry 118: 145-155.

Francis and Jensen (2017) Benefits of green roofs: A systematic review of the evidence for three ecosystem services. Urban Forestry & Urban Greening 28 (2017) 167–176

Ghermandi, A., Van Den Bergh, J.C., Brander, L.M., De Groot, H.L., Nunes, P.A., 2010. Values of natural and human-made wetlands: a meta-analysis. Water Resour. Res. 46 (12).

Kortelainen P, Pajunen H, Rantakari M, Saarnisto M (2004) A large carbon pool and small sink in boreal Holocene lake sediments. Global Change Biology 10: 1648-1653.

kaupunkivihrea
view slideshow

Krebs G, Kuoppamäki K, Kokkonen T, Koivusalo H (2015) Simulation of green roofs test bed runoff. Hydrological Procesess 30: 250-262.

Kuoppamäki K, Hagner M, Lehvävirta S, Setälä H (2016) Biochar amendment in the green roof substrate affects runoff quality and quantity. Ecological Engineering 88: 1

Kuoppamäki K, Lehvävirta S (2016) Mitigating nutrient leaching from green roofs with biochar. Landscape and Urban Planning 152: 39-48.

Kyrö K, Brenneisen S, Kotze DJ, Szallies A, Gerner M, Lehvävirta S (2018) Local habitat characteristics have a stronger effect than the surrounding urban landscape on beetle communities on green roofs. Urban Forestry & Urban Greening 29: 122-130.

Mesimäki M, Hauru K, Kotze DJ, Lehvävirta S (2017) Neo-spaces for urban livability? Urbanites' versatile mental images of green roofs in the Helsinki metropolitan area, Finland. Land Use Policy 61: 587-600.

Silvennoinen S, Taka M, Yli-Pelkonen V, Koivusalo H, Ollikainen M, Setälä H (2017) Monetary value of urban green space as an ecosystem service provider: A case study of urban runoff management in Finland. Ecosystem Services 28: 17-27.

Song at al (2018). The economic benefits and costs of trees in urban forest stewardship: A systematic review. Urban Forestry & Urban Greening, Volume 29, January 2018, Pages 162-170

Tanhuanpää T, Kankare V, Setälä H, Yli-Pelkonen V, Vastaranta M, Niemi, MT, Raisio J, Holopainen M (2017) Assessing above-ground biomass of open-grown urban trees: A comparison between existing models and a volume-based approach. Urban Forestry & Urban Greening 21: 239-246.

Lisätietoa hankkeesta

Lisätietoa hankkeesta antaa projektipäällikkö Elisa Lähde, 050-3245988 (Kestävä Maisema -yksikön päällikkö, WSP Finland).

Muu WSP:n työryhmä: yksikönpäällikkö Olli Poutanen, maisema-arkkitehti Paula Hurme, maisema-arkkitehti Daniela Rosqvist, suunnittelija Anne-Kristin Brede, vesistö- ja hulevesiasiantuntija Simo Tammela, projektipäällikkö Olli Hakala, harjoittelija Matti Kauppila

Muut asiantuntijat: kaupunkiekologian dosentti Vesa Yli-Pelkonen, HY, rakennetun ympäristön tutkimusryhmän vastuuhenkilö Outi Tahvonen, HAMK

view slideshow